Casa Tranulis a dispărut

Clădire cu valoare istorică și memorială, casa bogatului grec Demostene Tranulis, de pe strada Olteniei, la numărul 27, a dispărut. Clădirea a fost demolată complet de noii proprietari.

Deși autoritățile au specificat în mod expres că trebuie păstrată fațada de la stradă împreună cu ornamentele Art Nouveau, acestea au fost puse la pământ de utilaje în timpul lucrărilor de construcție. Pe locul Casei Tranulis se ridică o altă clădire.

Poliția locală a pregătit actele pentru o plângere penală, iar Direcția Județeană pentru Cultură speră ca proprietarii să refacă fațada și ornamentele conform celor originale (detaliile aici).

Imobilul locuit de Demostene Tranulis a fost o casă spaţioasă, impunătoare, cu foarte mult bun gust, construită în stil arhitectonic Art Nouveau. Înaintea demolării se păstra detaliul semicircular, ornamentat specific, de deasupra intrării, unde se afla încastrat şi anul construcţiei (1914), împreună cu iniţialele proprietarului, şi ornamentul de la una dintre ferestre, cu ghirlande bogate deasupra şi ancadrament pe cele două laturi. Nu se mai păstrau intrarea, pereţii camerelor, scara monumentală din interior, feroneria (cu excepţia balconului) şi nimic din decoraţiunile faţadei sau din spaţiile interioare.

Demostene Tranulis (născut la 22 martie 1883), un important comerciant grec de cereale, a finanţat integral construirea sălii actualului Teatru de Stat din Constanţa (fostul Teatru “Fantasio”), de pe bulevardul Ferdinand, în 1927, şi a contribuit la ridicarea construcţiilor Liceului “Mircea cel Bătrân” (actualul Colegiu Naţional) şi a Bisericii “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” (Capela Militară). Demostene Tranulis a proiectat primul film în Constanţa, în anul 1900, şi este autorul primului film documentar despre Constanţa, realizat în vara anului 1925. A încetat din viaţă în 24 iulie 1946 iar în memoria lui, pe faţada Teatrului de Stat, a fost amplasată o placă omagială şi, în interior, un bust.

Author

Search